MAANA interneta veikala, lietošanas noteikumi


Komersants Anna Jastremska, reģ. nr. 29018711003

MAANA Brand INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetveikalā. Pirms pirkumu noformēšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu!

MAANA Brand patur tiesības mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pirms noformējat atkārtotu pirkumu, pārlasiet lietošanas noteikumus.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, saistītas ar preču pasūtīšanu: lietotāja konta reģistrācija, informācijas ievietošana kontā, paroles un lietotāja konta konfidencialitāte.

Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja datus un paroli. Lietotāja datus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.

Lietotājam ir aizliegts veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Gadījumā, ja ir konstatēts pārkāpums, MAANA Brand patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tās noformēšanas posmā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Papildus informāciju lasiet sadaļā Preču atgriešanas noteikumi.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījuma pieteikums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic MAANA Brand, Brīvības 16, Ogre, LV-5001 saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

MAANA Brand TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

MAANA Brand apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. 

Izmantojot MAANA Brand interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

Preču piegāde

​MAANA interneta veikalā iegādātās preces, tiek piegādātas pircējiem, izmantojot Omniva piegādes pakalpojumus. Pircējam ir iespēja saņemt preci arī MAANA salonā Ogrē, Brīvības ielā 16. Maksa par piegādi Latvijā ir 3.00 EUR. Maksa par piegādi Baltijā ir 8.00 EUR. 

Preces, kuras tiek izgatavotas individuāli, tiek izgatavotas un nosūtītas ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pasūtīšanas. Preces, kuras ir izgatavotas pēc MAANA šablonu paraugiem, tiek izgatavotas un nodotas piegādei 1-2 dienu laikā. Pie normālas Omniva noslodzes, preces pie klienta nonāk 4 darba dienu laikā, kopš pirkuma apmaksas brīža.

Norēķinu kārtība

Iepērkoties MAANA interneta veikalā, pircējs veic norēķinus izmantojot tiešsaistes maksājumu sistēmu, norēķinoties ar maksājumu karti. Pēc veiksmīgas darījuma noslēgšanas, uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts apstiprinājuma epasts par pasūtījuma un maksājuma saņemšanu.

Strīdu risināšanas kārtība

Strīdu situācijas, tiek risinātas komunikācijas ceļā, starp pircēju un MAANA Brand (pārdevējs/pakalpojuma sniedzējs). Ja strīdu neizdosies atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus