MAANA interneta veikala, lietošanas noteikumi


MAANA ACCESORIES INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetveikalā. Pirms pirkumu noformēšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu!

MAANA ACCESORIES patur tiesības mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pirms noformējat atkārtotu pirkumu, pārlasiet lietošanas noteikumus.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, saistītas ar preču pasūtīšanu: lietotāja konta reģistrācija, informācijas ievietošana kontā, paroles un lietotāja konta konfidencialitāte.

Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja datus un paroli. Lietotāja datus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.

Lietotājam ir aizliegts veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Gadījumā, ja ir konstatēts pārkāpums, MAANA ACCESORIES patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tās noformēšanas posmā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Papildus informāciju lasiet sadaļā Preču atgriešanas noteikumi.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījuma pieteikums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic MAANA ACCESORIES, Brīvības 16, Ogre, LV-5001 saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

MAANA ACCESORIES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

MAANA ACCESORIES apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. 

Izmantojot MAANA ACCESORIES interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.